Gedicht Marijke

Waar is het gebleven,
het helpen voor elkaar,
maar zonder veroordeling naar elkaar.
ieder heef een steuntje nodig in de rug
en dat vergeten we zo vlug.

Met respect en liefde is er eenheid voor iedereen
valt niemand meer van de been
Een luisterend oor met gevoel
daar aan we voor.

Vrede op aarde heeft voor mij veel waarde
en voor het respect in het leven
en dat wordt ons allemaal gegeven
Door samen te leven
wordt eenheid de kracht
van ons bestaan
en laten we niet meer over ons gaan

Marijke